+370 616 27432

VIDINIAI IR IŠORINIAI MOKYMAI BEI SEMINARAI

„Žengdamas į priekį, mokslas nuolatos verčia niekais pats save.“

            V. Hugo

Kviečiame į reguliariai organizuojamus išorinius mokymus – tai galimybė mažiausiais kaštais patenkinti įmonės vadovų bei specialistų tobulinimosi poreikį ir užtikrinti įmonės tikslams pasiekti reikalingų žinių atnaujinimą.

Patiko lektorius ar tema, bet norite tik Jums pritaikytos programos patogiu laiku? Kreipkitės, suorganizuosime vidinius mokymus.

Jūsų užklausa

10 + 6 =

1 dienos seminaro kaina asmeniui: 220,00 EUR + PVM.

Vygintas Šivickas

Konsultantas, „Fortis-Solutions“ partneris, sertifikuotas Europos Logistikos Asociacijos (ELA) srautų vadybos ekspertas, turintis 25 metus vadovavimo, mokymo bei konsultavimo patirties. Lektorius yra Srautų vadybos ir pokyčių verslo sistemose valdymo ekspertas, Tiekimo Grandinių Vadybos (SCM) ir logistikos specialistas. Turi ilgametę vadovavimo patirtį ir puikų teorinį pasirengimą prekių ir žaliavų atsargų, informacijos ir finansinių srautų bei pokyčių valdymo srityse. Vadovavo įvairaus dydžio gamybinėms bei prekybinėms įmonėms, jų funkciniams padaliniams, filialams, susijusiems su dideliais prekių, atsargų, finansiniais ir informaciniais srautais. Augant kompetencijų poreikiui mokėsi ir stažavosi geriausiose specializuotose logistikos ir SCM sričių verslo vadybos mokyklose ir tyrimų centruose.

Mokymų temos:

SANDĖLIŲ ŪKIO OPTIMIZAVIMO ABC: NUO KO PRADĖTI POKYČIUS SANDĖLYJE?

Seminaras skirtas logistikos padalinio vadovams; sandėlių ūkio bei sekcijų ir pamainų vadovams; verslo vystymo bei plėtros specialistams; sandėlių automatizavimo projektų vadovams.

PAŽANGUS SANDĖLIS: NUO GERO PRIE EFEKTYVAUS

Seminaras skirtas logistikos padalinio vadovams; sandėlių ūkio bei sekcijų ir pamainų vadovams; sandėlio procesų analitikams; verslo vystymo bei plėtros specialistams; sandėlių automatizavimo ir pokyčių projektų vadovams.

1 dienos seminaro kaina asmeniui: 125,00 EUR + PVM.

Lauras Balaiša

Verslo administravimo magistras baigęs mokslus Lietuvos bei JAV universitetuose, Psichologijos akademijos absolventas. Coca-Cola Bottlers Lietuva marketingo vadovas, prekybos tinklo JYSK Lietuva steigėjas ir vadovas, viešbučio Rinno bendrasavininkas. Turi 12 metų verslo ir valstybinių organizacijų konsultavimo patirtį. Veda mokymus 25 temomis, yra sukūręs daugiau nei 20 mokymo programų ir metodikų, klientams siūlo mokymo programas, adaptuotas pagal jų poreikius ir veiklos specifiką. Per metus vidutiniškai apmoko apie 1000 seminarų dalyvių. Specializuojasi pardavimų, derybų, įtakos, viešo kalbėjimo, susirinkimų valdymo srityse. Taiko aktyvaus mokymosi metodiką, kuri padeda greičiau susieti teoriją ir praktiką, formuoti reikiamus įgūdžius. Seminarų dalyviai vertina Lauro gebėjimą įtraukti į dėstomo dalyko nagrinėjimą, pateikti iliustruojančius pavyzdžius ir palaikyti nuoširdų bendravimą.

Mokymų temos:

KOMUNIKACIJA ORGANIZACIJOJE: KAIP SUPRASTI, BŪTI SUPRASTAM IR DARYTI ĮTAKA KITIEMS

Seminaras skirtas tiems, kurie skatina efektyvų darbą komandoje ir siekia išvengti komunikacijos klaidų.

VIEŠA KALBA – ARBA KAIP PARENGTI EFEKTYVŲ PRISTATYMĄ

Skirta: vadovams, padalinių vadovams, viduriniosios grandies vadovams, projektų vadovams, vadybininkams ir kt. kuriemsreikiadaryti viešus pristatymus ar rengti kalbas.

1 dienos seminaro kaina asmeniui: 125,00 EUR + PVM.

Aistė Mažeikienė

Praktikė, įgūdžių trenerė, organizacijų psichologė

Konsultuoja organizacijas nuo 1999 metų, 14 metų veda praktinius seminarus personalo valdymo, vadovavimo ir darbo komandoje organizavimo, bendradarbiavimo bei veiksmingos prezentacijos temomis. Šalia konsultavimo patirties, turi 9 metų darbuotojų atrankos ir tiesioginės paieškos patirtį. Privačiame universitete dėsto „Vadovavimo psichologiją“, „Teisės psichologiją“, „Bendravimo psichologiją“, „Retoriką“ ir „Kūrybinės gyvensenos komunikaciją“.

Mokymų temos:

KAIP PASIEKTI, KAD DARBUOTOJAS DIRBTŲ ĮMONĖJE KAIP SAU

Seminaro tikslas – aptarti motyvaciją, pasitenkinimą darbu bei lojalumą lemiančius veiksnius, nurodyti psichologinius bei vadybos būdus ir metodus, kaip būtų galima tinkamai motyvuoti darbuotojus.

KOUČINGAS: UGDOMASIS VADOVAVIMAS

1 dienos seminaro kaina asmeniui: 99,00 EUR + PVM.

dr. Daiva Petrylaitė

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentė, Kolektyvinės darbo teisės ir socialinės partnerystės instituto vadovė. Mokslinių tyrimų sritys: darbo teisė, socialinė partnerystė ir valstybės tarnyba. Daiva Petrylaitė yra Darbo kodekso komentaro, Darbo teisės vadovėlio ir praktinio žinyno „Aktualūs atsakymai darbuotojui“ bendraautorė, eilės mokslinių straipsnių darbo santykių ir valstybės tarnybos tema autorė. Docentė turi darbinės patirties darbo grupėse, rengusiose dabartinio Darbo kodekso projektą, Darbo tarybų įstatymo projektą, Europos darbo tarybų įstatymo projektą ir kt.

Daiva Petrylaitė yra Personalo valdymo komisijos prie Valstybės tarnybos departamento narė, kolektyvinių derybų ir kolektyvinių darbo ginčų mediatorė, Lietuvos televizijos laidos „Labas rytas, Lietuva“ darbo teisės rubrikos ekspertė.

Mokymų temos:

NAUJASIS DARBO KODEKSAS – KAS NAUJO IR KAIP TAI PRITAIKYTI

Seminaro metu bus analizuojamos ir diskutuojamos minėtos problemos, atskleidžiama naujovių apimtis ir turinys. Atkriepiamas dėmesys į ypatingus pokyčius, pereinamojo laikotarpio nuostatas ir kitus esminius reguliavimus.

1 dienos seminaro kaina asmeniui: 99,00 EUR + PVM.

Žilvaras Gelumbauskas

Teisininkas, viešųjų pirkimų ekspertas, kompanijos Ecocost UAB, siekiančios tobulinti viešuosius pirkimus kuriant viešųjų pirkimų planavimo ir valdymo programinę įrangą perkančiosioms organizacijoms, įkūrėjas. Žilvaras Gelumbauskas turi daugiau nei 13 metų patirtį viešųjų pirkimų organizavimo bei vykdymo srityje taikant ne tik Lietuvos Respublikos teisės reglamentuojamas procedūras, bet taip pat ir Europos Komisijos nustatytus reikalavimus šalims kandidatėms, kurios dar nėra Europos Sąjungos narės. Taip pat neabejotinai svarbi Žilvaro Gelumbausko turima patirtis atstovaujant perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų interesus Lietuvos Respublikos teismuose. Didžiąją dalį patirties Žilvaras Gelumbauskas įgijos teigiant ir plėtojant Centrinę perkančiąją organizaciją, kurioje pirmasis Lietuvoje panaudodamas teisinę bazę ir elektroninius įrankius parengė dinamines pirkimų sistemas viešųjų pirkimų vykdymo optimizavimui.

Mokymų temos:

VIEŠIEJI PIRKIMAI PERKĖLUS NAUJAS ES DIREKTYVAS – 70 NAUJOVIŲ

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seimas svarsto Viešųjų pirkimų įstatymo naujos redakcijos projektą, kuriuo įgyvendinami 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES reikalavimai. Pastaroji Direktyva panaikina iki šiol galiojusią viešųjų pirkimų vykdymo tvarką reglamentuotą pagal Direktyvą 2004/18/EB.

1 dienos seminaro kaina asmeniui: 120,00 EUR + PVM.

Vytas Rimkus

Tarptautinių projektų Moldavijos Respublikoje (pagrindinis ekspertas), Azerbaidžano Respublikoje (reziduojantis Dvynių projekto patarėjas) ir kitose šalyse ekspertas. Buvęs STT Korupcijos prevencijos valdybos, Teisės, personalo ir vidaus tyrimų skyriaus viršininkas, MRU Baudžiamosios teisės katedros dėstytotas, šiuo metu UAB “Corporate securitus” antikorupcinių sprendimų projektų vadovas.

Prof. dr. Ryšardas Burda

Mokslininkas ir praktikas, turintis praktinės nusikaltimų tyrimo patirties ir mokslinių žinių simbiozę. Buvęs Tardymo skyriaus viršininkas, STT Korupcijos rizikos skyriaus viršininko pavaduotojas, KSU profesorius, parašęs ir išleidęs daug mokslinių straipsnių ir metodinių rekomendacijų nusikaltimų tyrimo, kovos su korupcija srityje, vedęs seminarus ir praktinius mokymus viešo ir privataus sektoriaus klausytojams.

Mokymų temos:

BAUDŽIAMASIS PERSEKIOJIMAS: MITAI IR REALYBĖ

Susitikimas skirtas išsklaidyti mitus bei įnešti aiškumo, kada ir kokius veiksmus bei metodus gali taikyti teisėsaugos pareigūnai vykdydami baudžiamąjį persekiojimą, o taip pat, kokios yra persekiojamo asmens teisės įvairiose baudžiamojo persekiojimo stadijose – kai jis liudytojas, įtariamasis ar kaltinamasis.

Jūs galite pasiūlyti savo pageidaujamų mokymų temų sąrašą, jei neradote tinkamų tarp šiuo metu rengiamų.

Kreipimosi forma